Trường THCS Thái Thượng được thành lập từ năm 1961. Từ những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã, huy động sức dân, đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục, hàng năm đã tập chung, nghiên cứu và đổi mới phương pháp quản lý và chỉ đạo, thiết chặt kỷ cương thực hiện kế hoạch hóa, dân chủ và công khai hóa trên tất cả các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, biện pháp thi đua và động viên thi đua được coi trọng, công tác bồi dưỡng giáo viên được tiến hành thường xuyên và chất lượng. Học sinh nhà trường được giáo dục đạo đức, được nâng cao chất lượng văn hóa, nhà trường tập chung và đầu tư vào công tác Đoàn đội, công tác chủ nhiệm lớp, phối hợp chặt chẽ với các môi trường giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Chính vì thế chất lượng giáo dục hàng năm được giữ vững và phát triển .

Năm học 2014 - 2015, trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia lần 1. Từ đó đến nay, trường vẫn phát huy truyền thống chất lượng giáo dục toàn diện của trường chuẩn Quốc gia, liên tục đạt danh hiệu trường Khá trở lên.

Hiện nay nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức và quản lý theo quy định của Điều lệ trường trung học. Nhà trường có đủ các Hội đồng, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ giáo viên dạy các môn học cơ bản và giáo viên chuyên trách dạy các môn năng khiếu. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng được thành lập và đi vào hoạt động có nề nếp, các tổ trưởng chuyên môn đều là những giáo viên có kinh nghiệm trong việc điều hành công tác nên hoạt động của tổ chuyên môn là nền tảng thúc đẩy và góp phần quan trọng trong thành tích chung của nhà trường.

Trường THCS Thái Thượng là trường nằm ở khá gần trung tâm của huyện, đời sống của một bộ phân nhân dân còn gặp  khó khăn, đội ngũ nhà trường còn thiếu cục bộ một số môn nhưng đã tự khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động của nhà trường luôn luôn ở tốp khá tốt và bền vững được cấp trên, chính quyền địa phương cũng như Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm tin tưởng ủng hộ. Với sự cố gắng đó trường được UBND huyện công nhận tập thể lao động tiên tiến vài năm gần đây.

- Công tác quản lý chỉ đạo của lãnh đạo trường sát sao, nhiệt tình và năng động trong mọi hoạt động, có kinh nghiệm trong công tác quản lý và kinh nghiệm dạy và học, kinh nghiệm xây dựng các phong trào.

- Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn khá vững vàng, yêu nghề luôn luôn đáp ứng kịp thời với yêu cầu của ngành, được cha mẹ học sinh tin yêu quý mến.

- Trong chuyên môn nhà trường luôn coi trọng trình độ năng lực của người thầy, thực hiện nghiêm túc chất lượng, hiệu quả công việc trọng tâm của nhà trường. Song song với công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên là nề nếp, kỷ cương của nhà trường luôn được giữ vững. Chính vì vậy chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được phát triển năm sau cao hơn năm trước.