Ngày 19/02/2022: Thực hiện chỉ đạo của cụm, cấp TH thực hiện chuyên đề cấp cụm môn Tiếng Anh cô giáo Vũ Thị Thu Hương đã thuyết trình chủ đề tháng 2: "Viet Nam traditional foods on Tet holiday". Bài thuyết trình dài trên 6 phút được cô giáo Hương chuẩn bị rất chu đáo về nội dung, video và phần phát ...