Hòa chung với không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11 và để Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Nhà trường và kế hoạch hoạt động chuyên môn ...